درباره ما

شرکت سبز صفه تمیز (سهامی خاص) در تاریخ 19 / 12 / 1378 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 15881 مورخ 26 / 12 / 1378 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی:اصفهان، میدان امام حسین (ع)، ساختمان ارگ جهان نما، فاز چهارم، طبقه پنجم، واحد 510