درباره ما

شرکت سبز صفه تمیز (سهامی خاص) در تاریخ 19 / 12 / 1378 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 15881 مورخ 26 / 12 / 1378 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی:اصفهان ، خیابان آیت اله مدرس ،قبل از میدان قدس کوچه شهید فرهنگ (29) ، پلاک 62 مجتمع کوثر3