امروز : جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
هیئت مدیره
حمیدرضا صبور

امیرحسین ملک پور
امیرحسین ملک پور

حمیدرضا شهیدی
حمیدرضا شهیدی


اعضای هیئت مدیره شرکت سبز صفه تمیز

اعضای هئیت مدیره از تاسیسسال فعالیتمدیرعاملانسال فعالیت
1سیدحسن ابطحی78-87فربیرز باجول78-87
2منصور نجفی79-91فتح اله کمالی87
3حسام میرممتاز78-87علیرضا فرسادپور87-89
4حسین دهقانی87-95احمد قاسمی89-91
5حمید عصارزادگان87-90علی شمس اژیه91-92
6منصور باقرصاد88-90کاووس حقانی92-93
7محمد جمالی نژاد90-91محمدرضا سامع93-94
8حسین شهرام نیا93-98سیدمحمود حسینی94-96
9رسول اخوان شریف93-94غلامرضا شهبازی96-97
10سیدعباس روحانی94-95حمزه شفیعی پورفرد97-1400
11حمیدرضا شهیدی95-97 مهدی مریدی1400 -1402
12سیدکمال حسینی95-97⭐️اکبر نریمانی1402
13علی اصغر عموشاهی97-98
14احسان فردوسی97-98
15امیر ارسلان حر98
16حسین قدیرزاده98-99
17سیدمهدی روحانی98-99
18مهرداد فروزنده98-1400
19مهران ذکائی98-1400
20محمد اسلامی98-1400
21حمیدرضا شهیدی1400 تاکنون
22حمیدرضا صبور1400 تاکنون
23امیرحسین ملک پور1400 تاکنون