امروز : دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
در حال مشاهده فعالیت ها
۲۱ تیر ۱۴۰۰
فعالیتهای بازرگانی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه، عبارت است از….

۲۱ تیر ۱۴۰۰
طراحی و احداث دیوار سبز، روف گاردن

وظیفه اجتماعی و مهم طراحی فضای سبز، ایجاد هماهنگی میان هنر….

۲۱ تیر ۱۴۰۰
تامین نیرو

تامین نیروی انسانی –  اصفهان (تامین نیروی شرکت دخانیات 1401-….

۲۱ تیر ۱۴۰۰
جمع آوری و فروش پسماند خشک

جمع آوری پردازش و فروش پسماند خشک – اصفهان(پنج منطقه….

۲۱ تیر ۱۴۰۰
ایجاد و نگهداری فضای سبز

نگهداری و توسعه فضای سبز – اصفهان (فضای سبز باقوشخانه….

۲۱ تیر ۱۴۰۰
خدمات شهری

تنظیف معابر، جمع اوری و حمل پسماند تر – اصفهان….