تاریخچه شرکت سبز صفه

شركت سبز صفه تميز (سهامي خاص) در تاريخ 1378/12/19 به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 15881 مورخ 1378/12/26 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي اصفهان به ثبت رسيده است. موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه، عبارت است از انجام فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني خدمات شهري (شامل خريد و فروش و مقاطعه‌كاري)، انجام كليه امور مربوط به خدمات شهري، بازيافت و فضاي سبز (شامل طراحي، برنامه‌ريزي و اجرا، نظافت اماكن و معابر عمومي و خصوصي، جمع‌آوري و حمل زباله و جمع‌آوري و فروش مواد بازيافت)، تامين نيروي انساني مورد نياز موسسات دولتي و عمومي و خصوصي در امور اداري، خدماتي و كارگري، تولید، تهیه و نصب مبلمان شهری، انجام امور عمرانی مربوط به ابنیه و راه (اعم از ساختمان، محوطه سازی، سدهای بتنی)، امور تأسیسات و فاضلاب، امور بازرگانی (صادرات و ...

031-34475331 031-34475330

فعالیت های شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه، عبارت است از انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی خدمات شهری (شامل خرید و ...
وظیفه اجتماعی و مهم طراحی فضای سبز، ایجاد هماهنگی میان هنر و علم، به منظور سازمان دهی برنامه ریزی و طراحی ...
تامین نیروی انسانی -  اصفهان (تامین نیروی شرکت دخانیات 1401- 1400) تامین نیروی انسانی -  اصفهان (تامین نیروی سازمان همیاری ها ...
جمع آوری پردازش و فروش پسماند خشک - اصفهان(پنج منطقه بلوک A) سال 1400-1401 جمع آوری پردازش و فروش پسماند خشک ...

اخبار شرکت

آخرین اخبـارها و رویدادهای شرکت سبز صفه تمیز

همکاران ما